O wojskach Szwajcarów w średniowieczu słów kilka

Na pierwszą myśl związaną ze średniowieczem przychodzi nam obraz rycerza w lśniącej zbroi, na białym rumaku broniącego dobrego imienia swojej damy. Niewątpliwie jeźdźcy odgrywali główną rolę na polu bitwy, mimo że byli mniej liczni od piechoty, która była zepchnięta na drugi plan, a jej zadania były defensywne. Jednak wiek XIV przyniósł wiele zmian. Piechota zaczyna odgrywać znaczącą rolę, najemnicy flamandzcy stają się coraz bardziej pożądani, a sami rycerze zaczynają się coraz chętniej spieszać.

Tereny zamieszkałe przez Szwajcarów, podobnie jak obecnie, to tereny górzysto-wyżynne, a więc niekorzystne dla rozwoju jednostek konnych. Nie dziwi więc, że górale szwajcarscy walczyli pieszo. Społeczeństwo silnie związane było ze swoimi germańskimi korzeniami. Dzieliło się na kantony, jak dawniej ich przodkowie na klany. Sama organizacja i funkcjonowanie kantonów doprowadziły do tego, że ludność cieszyła się wolnością, czego nie można powiedzieć chociażby o chłopach w Europie Zachodniej; cieszyła się też rządami, na które miała większe wpływy – dzisiaj powiedzielibyśmy, że społeczeństwo takie było demokratyczne, wobec chociażby tego po drugiej stronie Alp. Cieszący się wolnością i szczęśliwością życia górale szwajcarscy, w późniejszym średniowieczu stali się celem monarchii habsburskiej oraz możnowładców burgundzkich. W związku z tym zostali zmuszeni do chwycenia za broń.

Bazując na pieszym pospolitym ruszeniu górale walczyli w zbitej formacji, falandze1. Działania takiej armii było głównie defensywne, aczkolwiek pod Morgarten górale ze Schwyzu, w tej formacji wykonali atak ze zbocza na Austriaków. Siła zbrojna była podzielona na chorągwie, odpowiedniki kontyngentu z danego kantonu, mające swoich oficerów. Chorągiew z kolei dzieliła się na pododdziały, proporce liczące od 50 do 150 ludzi, zwane Fähnleine. Każdy proporzec dzielił się na drużyny po 10 żołnierzy, czyli Rotten.

Liczebność takiego kontyngentu wynosiła około 900 ludzi uszykowanych w 30 szeregach i rzędach.2 Rozwój nastąpił wraz z wiekiem XIV. Do konfederacji przystępowało coraz więcej kantonów, zwiększając liczebność armii polowej, powiększając szeregi i rzędy chorągwi do 50, co dawało w sumie 2500 żołnierzy3. Zmienił się również sposób uszykowania piechoty w bitwie. Do roku 1339 był to tzw. Keil, czyli klin, bardzo skuteczny w walce z jazdą. Z czasem klin przekształcił się w czworobok. W porównaniu do piechoty flamandzkiej, szwajcarska działała ofensywnie, walcząc 2,5m halabardą, wykorzystując teren do prowadzenia zasadzek, jak pod Morgarten w 1315 roku.

Dowodzący siłami szwajcarskimi z Kantonu Schwyz, Werner Stauffacher zablokował głazami i drzewami drogę, która biegła między dwoma zboczami, dodatkowo obsadzając tę zaporę niewielkim oddziałem kuszników, a główne siły ukrył na zboczu. Gdy Austriacy pod wodzą księcia Leopolda zbliżyli się do przeszkody, ich awangarda została ostrzelana przez kuszników i zastopowana. W dalszym ciągu oddziały za awangardą posuwały się dalej, chcąc do niej dołączyć, powodując jeszcze większy ścisk na wąskiej drodze. Gdy ostrzeliwani Austriacy, ze względu na duży ścisk, zostali pozbawieni możliwości manewru, do ataku ruszyła masa piechoty szwajcarskiej. Żołnierze Leopolda nie wytrzymali uderzenia, zostali zmasakrowani, gdyż Szwajcarzy nie brali jeńców w bitwie.

z

Pikinierzy z czasów wojen burgundzkich (źródło: The Swiss at War 1300-1500).

Kolejne lata to dalsze zmiany w wojsku szwajcarskim. Wojsko podzielone zostało na trzy batalie, każda z nich składała się z czworoboku. Pierwszy oddział to Vorhut, czyli awangarda. Był on mniej liczebny od pozostałych, a składał się głównie z kuszników, później dołączyli strzelcy broni czarnoprochowej. Główne siły to Gewalthut – ich zadaniem było przełamywanie formacji przeciwnika. Ariergarda zamykająca całość sił to Nachhut, niewiele mniejsza od głównego oddziału. Zastosowanie takiego szyku mamy np. w bitwie pod Laupen w 1339 roku. Uszykowanie tych formacji nie przedstawiało jednolitej linii, lecz te 3 formacje były uszykowane „schodkowo”. Ugrupowanie to miało na celu umożliwienie niesienia pomocy „batalii” sąsiedniej zaatakowanej przez jazdę4. Warto tutaj zwrócić uwagę na samego żołnierza szwajcarskiego. Musiał on swoje wyposażenie kupić za własne pieniądze, jednak gdy uległo ono zniszczeniu, było naprawiane przez kanton. Piechur szwajcarski zabierał ze sobą pożywienie na okres do 6 dni. Nieustannie ćwiczył, nie tylko władanie bronią, maszerowanie (przy muzyce), ale przede wszystkim szybkie tworzenie czworoboku, jak i wychodzenie z tej formacji. Gdy piechur taki poległ, odpowiedni kanton zajmował się jego rodziną. Zamożniejsi i ważniejsi ludzie, jak konsulowie, musieli sami werbować i opłacać swoje oddziały.

Szwajcarzy, mimo że swój czworobok wykorzystywali ofensywnie, byli przygotowani do walki tą formacją defensywnie. Wówczas taki czworobok był pusty w środku, pierwszy szereg klęczał, drugi był lekko pochylony, trzeci trzymał pikę na wysokości pasa, a czwarty pochylał pikę w sposób, aby wyprowadzić atak na głowę przeciwnika5.

W wieku XV Szwajcaria podzieliła swoje wojsko na trzy rodzaje. W skład Auszugu wchodzili mężczyźni w wieku od 18 do 30 lat, stanowili oni elitę sił zbrojnych, główne siły to Landwehra, składająca się z mężczyzn starszych, którzy z własnej woli szli na wojnę w razie potrzeby. Ostatnim rodzajem jest Landsturm, czyli pospolite ruszenie ze wszystkich zdolnych do walki mężczyzn, powoływane w razie zagrożenia, ostateczności. W wieku XVI, wewnątrz czworoboku pojawili się (dziś określilibyśmy ich mianem żołnierzy sił specjalnych) ludzie wyposażeni w dwuręczne miecze, czy młoty lucereńskie, którzy mieli nawiązać walkę wręcz poza czworobokiem.

Co do uzbrojenia, oczywiście posługiwano się bronią, która do dziś się nam kojarzy ze Szwajcarią, czyli halabardą, czyli siekierą o długim ostrzu, osadzoną na drzewcu o długości dwóch i pół metra, która miała grot umożliwiający użycie jej jak krótkiej piki oraz występu naprzeciwko ostrza siekiery, służącu do zahaczenia cugli jeźdźców i przebijania ich zbroi6. W związku z rozwojem opancerzenia, w XV wieku zaczęto zastępować ją piką, w którą, w końcowym okresie tego wieku, wyposażonych było ¾ piechurów, stanowiących główną siłę ofensywną, aczkolwiek halabardnicy dalej występowali, jednakże w środku czworoboku. Początkowo piechur szwajcarski walczył bez opancerzenia czy nawet tarczy. Rozwój opancerzenia ochronnego wśród tych żołnierzy wiąże się ze zwycięstwami i bogaceniem się „górali-piechurów”. Mimo pojawienia się metalowych osłon głowy, czy płytowych napierśników, armia ta nigdy nie była jednorodna pod tym względem. Ci którzy takie wyposażenie posiadali, stali w pierwszych szeregach, natomiast słabiej wyposażeni (w skórzane kaftany) stali w głębi formacji.

Gwardzista szwajcarski stojący na warcie (źródło: Wikimedia Commons)

Pikinierzy i halabardnicy szwajcarscy byli wspierani przez kuszników. Później, wraz z pojawieniem się broni palnej, dodatkową osłonę dawali strzelcy broni czarnoprochowej. Żołnierze ci stali na czele awangardy – ich celem było nawiązanie walki z wrogiem, oraz umożliwienie rozwinięcia czworoboku z kolumny marszowej piechocie. Gdy piechota się rozwinęła, miotacze przechodzili między szeregami, aby zabezpieczyć tył i skrzydła (jak w bitwie pod Laupen). Mimo, że Szwajcarzy walczyli pieszo, w bitwach niekiedy towarzyszyła im jazda – były to oddziały sprzymierzone, jak w bitwie pod Murten w 1476 roku. Jazda odgrywała tam rolę pomocniczą.

Jeszcze jednym elementem, na którym chciałbym zwrócić uwagę jest bitwa pod Nancy z 1477 roku, podczas tzw. Wojen burgundzkich. Gdy Karol Śmiały poniósł klęskę pod Murten w 1476 roku, postanowił po raz kolejny okiełznać Szwajcarów. Ustawił swoje wojska za strumieniem, mając rzekę Meurthe po lewej stronie (która automatycznie zapobiegała oskrzydleniu z tej strony), a gęsty las po prawej. Miał do dyspozycji około 12000 ludzi, w tym kuszników, łuczników oraz artylerię. Wojska szwajcarskie natomiast to około 20000 ludzi, uszykowane jak zawsze w 3 czworoboki, jednakże czworobok awangardy wykonał atak oskrzydlający, posuwając się przez gęsty las. Zaatakował prawe skrzydło Karola, podczas gdy siły główne i straż tylnia związały Burgundczyków od czoła. Atak czworoboku od flanki całkowicie  zaskoczył przeciwników. Bitwa ta, w której zginął Karol Śmiały, położyła kres zapędom Burgundczyków na szwajcarskie ziemie.

Szwajcarzy wraz ze swoimi czworobokami nadali nowy kierunek w rozwoju piechoty na polu bitwy. Byli na tyle skuteczni, że później z ich rozwiązań (po modyfikacjach) korzystały kraje takie jak Francja czy Hiszpania. Niewątpliwie pozostawili po sobie ślad w dziejach ludzkości swoją brutalnością, ale przede wszystkim organizacją i dyscypliną. Umożliwiło to armii milicyjnej pokonywanie na polu bitwy armii feudalnych, a później najemnych. Górale ci, stali się bardzo pożądanym materiałem żołnierskim. Ich tradycja jest widoczna do dziś, mianowicie w gwardii szwajcarskiej w Watykanie.


Bibliografia:

Carey Briam, Wojny średniowiecznego świata. Techniki walki, Warszawa, 2008.
Miller Dauglas, Embleton Gerry, The Swiss at War 1300–1500, 1979.
Sikorski Janusz, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca XIX wieku, Warszawa, 1975.


Przypisy:

1B. Carrey, Wojny średniowiecznego świata. Techniki walki, s. 251.

2Tamże.

3J. Sikorski podaje liczebność 10 000 ludzi, w 100 szeregach i rzędach.

4J. Sikorski, Zarys historii wojskowości powszechnej do końca wieku XIX, s. 246.

5B. Carrey, Wojny…, s.253.

6Tamże, s. 253.


Szymon Meller

Reklamy

Jedna uwaga do wpisu “O wojskach Szwajcarów w średniowieczu słów kilka

  1. „Sama organizacja i funkcjonowanie kantonów doprowadziły do tego, że ludność cieszyła się wolnością, czego nie można powiedzieć chociażby o chłopach w Europie Zachodniej; cieszyła się też rządami, na które miała większe wpływy – dzisiaj powiedzielibyśmy, że społeczeństwo takie było demokratyczne, wobec chociażby tego po drugiej stronie Alp.”

    Przecież w średniowieczu mieliśmy do czynienia z największą decentralizacją w historii, miasta i wsie lokowane w rozkwicie średniowiecza miały bardzo silne samorządy a przywileje stanowe zarówno mieszczan jak i włościan zapewniały im prawo sądzenia przez równych sobie stanem i chociaż mieli też obowiązki nie można mówić o braku wolności. To są podstawy.

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s