Powstanie sipajów – geneza, przebieg i skutki

15 sierpnia 1947 roku to bardzo ważna data zarówno w dziejach państwa indyjskiego, jak i całego świata. Tego dnia w Indiach proklamowana została niepodległość – państwo zostało uniezależnione od Wielkiej Brytanii, która formalnie rządziła na terenie Indii od XIX stulecia. Próby zrzucenia brytyjskiego jarzma dokonywały się jednak zdecydowanie wcześniej.  Żaden naród nie chce być uzależnionym…

Pierwsza reforma cara Piotra I Wielkiego

Piotr Aleksiejewicz Romanow przyszedł na świat 9 czerwca 1672 roku w Moskwie. Był on synem cara Rosji Aleksego I Romanowa i Natalii Naryszkiny. Był trzecim synem cara, nie przeszkodziło mu to jednak w zostaniu władcą tego euroazjatyckiego mocarstwa. Po licznych perturbacjach samodzielnie objął moskiewski tron w 1696 roku. Już w kolejnym roku (1697) odbył podróż…

Król Michał poliglota

Król Michał Korybut Wiśniowiecki w świadomości Polaków ma raczej mierną opinię dotyczącą swojego panowania. Niewiele osób jednak wie, że władca biegle mówił aż ośmioma językami obcymi. Oprócz po polsku, król Michał Korybut Wiśniowiecki mówił także po francusku, niemiecku, włosku, hiszpańsku, łacinie, turecku, tatarsku i rusku (nie mylić z językiem rosyjskim). Trzeba przyznać, że nawet dziś…

Stosunek szlachty wielkopolskiej do Augusta II i Stanisława I w dobie walk o koronę

W roku 1572 zmarł król Zygmunt II August. Nastały wówczas w Rzeczypospolitej czasy wolnej elekcji, a więc wyboru nowego monarchy przez szlachtę z całego kraju. Pierwszym władcą, wybranym na tron za sprawą elekcji był książę Orleanu, Henryk Walezy. W całej historii królowie elekcyjni bywali raz lepsi, raz gorsi. Do kolejnego wyboru nowego władcy miało dojść…

Blef Luftwaffe

Wszelkiego rodzaju parady czy manewry organizowane przez wojsko, mogą być wykorzystane w celach propagandowych, do pokazania siły danego państwa. Takie zabiegi często były stosowane w dwudziestoleciu międzywojennym. Wizerunkowo bardzo dużo na propagandzie zyskały siły zbrojne III Rzeszy. Wysłannicy państw zachodnich obserwujący Wehrmacht w akcji, mieli zbyt korzystne wyobrażenie o jego walorach bojowych. W czasie kryzysu…

Bitwa pod Bouvines – 27 lipca 1214 r.

Spory i konflikty pomiędzy Królestwem Anglii i Królestwem Francji są jednymi z najbardziej intensywnych i najlepiej znanych w dziejach średniowiecznej Europy. Koniec XII stulecia przyniósł, już chyba legendarny, konflikt Ryszarda I z Filipem II. Jednak wraz ze śmiercią Ryszarda w 1199 roku koleje wojny się zmieniły i to Filip przejął inicjatywę. Kolejne zwycięstwa w walkach…

Bohaterska śmierć kozackiego wodza

Dymitr Wiśniowiecki, przodek króla Rzeczpospolitej Michała Korybuta Wiśniowieckiego, zdobył wielki szacunek wśród braci kozackiej, przewodząc jej podczas wielu wypraw łupieżczych na ziemie tureckie i tatarskie. Co ciekawe, jednym z jego dokonań było założenie Siczy Zaporoskiej (więcej o tym tutaj). Kozacy nazywali Dymitra Bajdą. Celem jednej z jego wypraw była Wołoszczyzna. Dzięki podstępowi został schwytany. Przewieziono go…

Hitler vs. Guderian

Na początku 1945 roku sytuacja w sztabie głównym wojsk III Rzeszy była bardzo napięta. Wojna wydawała się już przegrana. Kwestią czasu stało się pokonanie armii niemieckich przez Anglosasów na zachodzie Europy. Natomiast, ze wschodu napierała Armia Czerwona. Część jej jednostek dotarła już na linię Odry. Jednak siły ZSRR nie opanowały jeszcze Pomorza oraz Dolnego Śląska.…

Jak głosować? Kogo wybrać? Czyli poradnik dla wyborców z 1918 roku

Nie trzeba nikomu mówić, jak ważnym rokiem w dziejach Polski był rok 1918. Po latach życia pod zaborami, państwo polskie w końcu odzyskało niepodległość. Przed rodzącym się na nowo państwem czekało wiele zadań do zrealizowania. Jednym z takich zadań było utworzenie nowego parlamentu. Wyboru do Sejmu Ustawodawczego zarządzono na dzień 26 stycznia 1919 roku. Już…

Kryzys Göringa

Hermann Göring był twórcą potęgi Luftwaffe. O sile niemieckiego lotnictwa świadczyły chociażby sukcesy podczas kampanii w Polsce (1939 rok) i we Francji (1940 rok). Przewaga powietrzna Niemców nie trwała jednak przez całą II wojnę światową. Pierwszą dużą porażką lotnictwa III Rzeszy była bitwa o Anglię (10 lipca – 31 października 1940). Późniejsze niepowodzenia na froncie…