Dyplomatyczny rollercoaster – stosunki francusko-rosyjskie w latach 1799-1812

W nocy z 23 na 24 czerwca 1812 roku wojska napoleońskie przeprawiły się przez rzekę Niemen i wkroczyły na terytorium Imperium Rosyjskiego. Rozpoczęła się wówczas kampania, która doprowadziła do wyniszczenia francuskiej Grande Armee. Dlaczego w ogóle jednak ponad pół miliona ludzi z całej Europy udało się na wschodnie krańce kontynentu, by walczyć za Cesarza Francuzów?…

„Zdobywca Kanady” James Wolfe w czasie oblężenie Louisbourga w 1758 roku w świetle „Life of General James Wolfe, the conqueror of Canada” John’a Pringle’a

Z wojnami zawsze związani byli wielcy dowódcy. Każdy zna Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Ryszarda Lwie Serce, Napoleona czy księcia Wellingtona. Byli oni nie tylko doskonałymi dowódcami ale również żyli na tyle długo i osiągnęli na tyle wiele, aby na stałe zapisać się na kartach historii. Jednym z takich dowódców mógł być James Wolfe, młody brytyjski…

„Esprit de corps” żołnierzy francuskich w czasie starcia pod Waterloo

18 czerwca 1815 wojska Napoleona I przegrały w starciu pod Waterloo z koalicją wojsk, w której najliczniejszą grupę stanowili Anglicy pod wodzą księcia Wellingtona. Bitwa ta przypieczętowała los Cesarza Francuzów, który został zmuszony do podpisania abdykacji i opuszczenia Europy, do której powrócił dopiero w 1840 roku, 19 lat po swojej śmierci na odległej wyspie św.…

Oblężenie Gdańska w 1807 roku

W październiku 1806 roku na kontynencie europejskim wybuchł nowy konflikt. Prusy stanęły do walki z Francją, której wojska kilka miesięcy wcześniej odniosły wspaniałe zwycięstwo nad wojskami austriacko-rosyjskimi pod Austerlitz[1]. Dnia 14 października 1806 roku wojska pruskie poniosły klęskę w starciu pod Jeną i Auerstedt. Te dwie bitwy spowodowały utratę renomy wychowanych w tradycji fryderycjańskiej oddziałów…

Bitwa pod Raszynem – 19 IV 1809

Dnia 19 kwietnia 1809 roku doszło do największej bitwy rozegranej w ramach wojny polsko-austriackiej. Tego dnia połączone siły polsko-saskie pod wodzą księcia Józefa Poniatowskiego starły się z wojskami austriackimi pod Raszynem. Jaki przebieg miała wspomniana bitwa? Jakim rezultatem się zakończyła? Dlaczego w ogóle do niej doszło? Zachęcamy do lektury artykułu, który udzieli odpowiedzi na powyższe…

Kuchnia starożytnych Rzymian: wypieki, desery i owoce

Ziarna (głównie pszenica) i chleb czy placek, które z nich powstają, są symbolem i podstawą kuchni europejskieji. Tak, jak dla kontynentu amerykańskiego symbolem kulinarnym była kukurydza, a na Dalekim Wschodzie ryż, tak dla Europy była to mąka. Ponadto, tak przyjęta symbolika utrzymuje się także współcześnie. Jeszcze przed rozwojem kultury greckiej jadano mąkę w postaci papki,…

Śmigus-dyngus za króla Augusta III

Dnia 1 lutego 1733 roku zmarł król August II Mocny. Po nim na tronie polskim zasiadł jego syn August III. Panował on przez następne trzydzieści lat, aż do swojej śmierci w 1763 roku. O zwyczajach panujących w Rzeczypospolitej za panowania drugiego monarchy z dynastii Wettynów napisał polski historyk i duchowny Jędrzej Kitowicz (1728-1804). Dzieło Kitowicza…

Wszystkie praskie defenestracje

Gdy mowa o defenestracji praskiej, na myśl przychodzi wydarzenie z 1618 roku, które doprowadziło do wybuchu wojny trzydziestoletniej. Niewiele osób jednak wie, że nie było to jedyne tego typu zdarzenie w dziejach czeskiej stolicy. Na wstępie należy wyjaśnić, czym w ogóle jest wspomniana defenestracja. Słowo to jest zlepkiem dwóch łacińskich słów: de oznaczającego z / przez, oraz fenestra, fenestrae oznaczającego okno. W…

Jeremi Wiśniowiecki – „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza a wybrane prace historiograficzne

Trylogia napisana przez Henryka Sienkiewicza odcisnęła bardzo swoje piętno na świadomości Polaków. Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski są jednymi z najważniejszych powieści w dziejach polskiej literatury. Całe pokolenia wychowały się czytając o perypetiach Andrzeja Kmicica i Jana Skrzetuskiego. Rzesze czytelników śledziły z zapartym tchem pojedynek Pana Michała z Bohunem czy zemstę Adama Nowowiejskiego na…

Pierwsza polska ulotka wyborcza… z 1573 roku

Dnia 7 lipca 1572 roku w Knyszynie na Podlasiu zmarł Zygmunt II August – ostatni władca z męskiej linii dynastii Jagiellonów. Wywołane zgonem monarchy bezkrólewie postanowiono rozwiązać drogą wolnej elekcji. Ostatecznie, za sprawą elekcji virtim (a więc takiej, w której mógł uczestniczyć każdy szlachcic), dnia 11 maja 1573 roku na nowego władcę wybrany został książę…