Czy Rakoczy miał szansę na powodzenie? – analiza i ocena kampanii 1657 roku

Przed poruszeniem kwestii najazdu Jerzego II Rakoczego na Rzeczpospolitą warto zapoznać się z tłem historycznym owego wydarzenia. W roku 1657 w Polsce trwała II wojna północna, wojska szwedzkie przejęły kontrolę nad większą częścią państwa. Kraj był wyniszczony po krwawych walkach z Rosją i Kozakami. Elektor brandenburski Fryderyk Wilhelm I uznał się za wasala Karola X…

Pochodzenie cudzoziemców w wojskach artyleryjskich i inżynieryjnych Rzeczypospolitej w latach 1777-1794

Wojska artyleryjskie, jak i inżynieryjne wykształciły się jako ostanie z klasycznych gałęzi wojsk. Bardzo szybko uzyskały wysokie miejsce w ich hierarchii. Choć w Królestwie Polskim, a następnie w Rzeczpospolitej Obojga Narodów dostrzegano potrzebę ich rozwoju, napotykano na różne problemy w procesie ich tworzenia. Co ciekawe, bardzo często w skład tych jednostek wchodzili żołnierze obcego pochodzenia,…

Bitwa pod Beresteczkiem 1651 r.

Przez wieki polskie wojska brały udział w szeregu wielkich bitew, mających ogromne znaczenie nie tylko dla kraju ale i dla całej Europy. Wiek XVII był szczególnym czasem, w dodatku niezwykle trudnym dla Rzeczypospolitej. W toku tych stu lat polsko-litewskie wojska stoczyły wiele niezwykle ważnych bitew, a jedną z najważniejszych i największych była bitwa pod Beresteczkiem.…

Piotr Dróżdż, „Borodino 1812” | Recenzja

Piotr Dróżdż – Borodino 1812. Autor niniejszej książki, wydanej w Warszawie w 2004 roku przez wydawnictwo Bellona, we wstępie określił założenia i cele powyższej pozycji. Swoje rozważania rozpoczął od wprowadzenia czytelnika w tło historyczne opisywanego okresu. Poczynając od ogólnego zarysowania sytuacji geopolitycznej w Europie po wybuchu Rewolucji Francuskiej po przytoczenie danych statystycznych dotyczących ogólnie pojętej…

Słów kilka o czarnej jeździe

Wiek XVI to okres wielkich przemian, nie tylko w płaszczyźnie cywilizacyjnej, ale także militarnej. Upowszechnienie się coraz doskonalszych form broni czarnoprochowej, pik i władających nimi zdyscyplinowanych oddziałów piechoty, trwale zmieniło oblicze pola bitew. Nie było już miejsca na średniowieczny „romantyzm”, liczyć zaczęła się przede wszystkim skuteczność. Najbrutalniej, nowa epoka rozprawiła się z jego najważniejszym elementem…

Ocena zniszczeń Poznania i okolic w czasie II wojny północnej

Rozważania nad zniszczeniami dokonanymi w Poznaniu i okolicach podczas II wojny północnej należy poprzedzić krótkim zarysowaniem tła owych wydarzeń. Wspomniany konflikt, nazywany Potopem szwedzkim toczył się w latach 1655-1660. Do głównych przyczyn zbrojnego ataku na Polskę należą m.in. chęć podporządkowania sobie terenów wokół Morza Bałtyckiego przez Szwecję oraz polskie pretensje do szwedzkiej korony. Tłumienie buntów…

Eksperymenty nad bronią palną w średniowieczu | rozmowa z Piotrem Chlebowiczem

Średniowieczna broń palna to jeden z tematów owianych dużą dozą domysłów i mitów. Niejednokrotnie spotkać się można z niczym nie popartymi opiniami o jej znikomej celności i wątpliwej skuteczności, która ograniczała się jedynie do straszenia nieprzyzwyczajonego do huku przeciwnika. Jak te tezy wypadają w starciu z archeologią eksperymentalną i wnikliwymi badaniami? O tym możemy dowiedzieć…

Dyplomatyczny rollercoaster – stosunki francusko-rosyjskie w latach 1799-1812

W nocy z 23 na 24 czerwca 1812 roku wojska napoleońskie przeprawiły się przez rzekę Niemen i wkroczyły na terytorium Imperium Rosyjskiego. Rozpoczęła się wówczas kampania, która doprowadziła do wyniszczenia francuskiej Grande Armee. Dlaczego w ogóle jednak ponad pół miliona ludzi z całej Europy udało się na wschodnie krańce kontynentu, by walczyć za Cesarza Francuzów?…

„Zdobywca Kanady” James Wolfe w czasie oblężenie Louisbourga w 1758 roku w świetle „Life of General James Wolfe, the conqueror of Canada” John’a Pringle’a

Z wojnami zawsze związani byli wielcy dowódcy. Każdy zna Aleksandra Wielkiego, Juliusza Cezara, Ryszarda Lwie Serce, Napoleona czy księcia Wellingtona. Byli oni nie tylko doskonałymi dowódcami ale również żyli na tyle długo i osiągnęli na tyle wiele, aby na stałe zapisać się na kartach historii. Jednym z takich dowódców mógł być James Wolfe, młody brytyjski…

„Esprit de corps” żołnierzy francuskich w czasie starcia pod Waterloo

18 czerwca 1815 wojska Napoleona I przegrały w starciu pod Waterloo z koalicją wojsk, w której najliczniejszą grupę stanowili Anglicy pod wodzą księcia Wellingtona. Bitwa ta przypieczętowała los Cesarza Francuzów, który został zmuszony do podpisania abdykacji i opuszczenia Europy, do której powrócił dopiero w 1840 roku, 19 lat po swojej śmierci na odległej wyspie św.…